Her üye sırayla ''Seviyor'' ''Sevmiyor'' diye devam edecek (:

Başlayalım.

Seviyor (: